V dalším upisovacím období, které bude zahájeno 1. července 2019, nabídne ministerstvo tři typy dluhopisů se splatností za šest let. Nově vydá fixně úročený dluhopis s výnosem 1,5 % ročně. Tento typ dluhopisu se podle mého názoru nebude těšit velké oblibě. Nabízený výnos je totiž výrazně pod současnou mírou inflace, která dosahuje téměř tří procent.  Zajímavý je ovšem druhý typ dluhopisu, proti-inflační. Ten je věrný svému názvu – bude kopírovat vývoj inflace (spotřebitelských cen) s tím, že výnos bude ještě navýšen o 0,5…