O mně

Vítejte na mém blogu. Jmenuji se Martin Tománek a rád bych se vám krátce představil.

Přestože jsem vystudoval nultý ročník práv, na žádnou právnickou fakultu mě nevzali. Podruhé jsem to už nezkoušel. K mému velkému překvapení mě totiž zaujalo studium politologie na Univerzitě Hradec Králové. Hlavní náplní zde bylo studium politických systémů a mezinárodních vztahů, já ale musel plavat proti proudu. Zajímala mě problematika mezinárodního obchodu, kterou jsem se do velké míry zabýval jak v bakalářské, tak i diplomové práci.

Na konci studia jsem dostal příležitost ucházet se o místo bezpečnostního analytika AČR. Moje cesta ale směřovala jinam, především díky náhodě. V roce 2007 jsem začal pracovat nejprve jako finanční, následně jako investiční poradce.

Co dělám dnes? Analytikem jsem se nakonec stal. Ovšem nikoli bezpečnostním, ale investičním. Věnuji se analýzám různých investičních nástrojů, od klasických podílových fondů, ETF, až po investiční certifikáty nebo jednotlivé akcie. Snažím se průběžně vzdělávat – neustále čtu investiční literaturu a různé studie zabývající se finančními trhy. Jsem přesvědčen o tom, že v mém oboru (či spíše oborech) je klíčová znalost historie. Díky ní mohu investorům pomáhat činit informovanější rozhodnutí. Právě to vnímám jako své poslání.

Na tomto blogu píšu nejen o tématech ze světa finančních trhů, ale také z mezinárodní politiky. Ze všech sil se snažím psát tak, abych naplnil úvodní slogan: Důvěryhodně. S kontextem. Objektivně.