V dalším upisovacím období, které bude zahájeno 1. července 2019, nabídne ministerstvo tři typy dluhopisů se splatností za šest let. Nově vydá fixně úročený dluhopis s výnosem 1,5 % ročně. Tento typ dluhopisu se podle mého názoru nebude těšit velké oblibě. Nabízený výnos je totiž výrazně pod současnou mírou inflace, která dosahuje téměř tří procent.  Zajímavý je ovšem druhý typ dluhopisu, proti-inflační. Ten je věrný svému názvu – bude kopírovat vývoj inflace (spotřebitelských cen) s tím, že výnos bude ještě navýšen o 0,5 % ročně. To je pro konzervativní investory atraktivní investiční příležitost. Dluhopisy budou držet krok s inflací, zatímco investor bude podstupovat velice malé riziko. Česká republika je spolehlivým dlužníkem a pravděpodobnost jejího bankrotu je opravdu nízká. Disponuje vysokým kreditním ratingem AA-.

Dluhopisy sice mají šestiletou splatnost, investor ale může jednou ročně požádat o jejich předčasné splacení (všech nebo jen části držených dluhopisů). Předčasné splacení není zatíženo žádnými poplatky, přičemž investorovi bude vyplacen i výnos za poslední výnosové období. To je fér.

Jak dluhopisy koupit? Investor si musí udělat výlet do některé z vybraných poboček banky ČSOB a tam požádat o zřízení elektronického přístupu k majetkovému účtu. Následně bude moci dluhopisy elektronicky objednat. Takový je aktuální stav. Podle ministryně financí Schillerové se ale pracuje na novém rozhraní, které umožní zřízení elektronického přístupu z pohodlí domova, bez nutnosti návštěvy banky. To by mnozí jistě přivítali.

A nakonec malá, ale příjemná změna. Když si chtěl investor koupit proti-inflační dluhopis v minulém upisovacím období, které skončilo v polovině června, musel si zároveň se zřízením elektronického přístupu k majetkovému účtu koupit reinvestiční dluhopis. Mohl sice nakoupit jen minimální počet reinvestičních dluhopisů za 1000 korun, byla to ale zbytečná podmínka. Ta nyní odpadá.