Kalkulačka prašivých dluhopisů

Základní část

1) Vydala Česká národní banka varování před aktivitami firmy?

Zadejte do Googlu název společnosti a „varování ČNB“ nebo „ČNB upozornění na aktivity“. Pokud takové varování najdete, odpovězte na naši otázku „ano“.
2) Doba fungování společnosti

Podívejte se na eJustici Ministerstva spravedlnosti ČR a zadejte přesné jméno společnosti. V seznamu nalezených subjektů najděte „svou“ firmu a klikněte na „Úplný výpis“. Datum vzniku společnosti je uvedené hned jako první informace.

3) Vyhotovila společnost prospekt dluhopisů?

Pokud firma hodlá vydat dluhopisy v objemu vyšším než jeden milion eur (25 milionů korun), a chce je veřejně nabízet investorům, potom má povinnost vyhotovit takzvaný prospekt. V něm je uvedena stručná charakteristika emitenta dluhopisů a rovněž popis podstatných rizik. Prospekt schvaluje regulátor trhu, tedy Česká národní banka.
4) Jsou na „Justici“ k dispozici alespoň dvě poslední účetní závěrky firmy?

Vyhledejte firmu na Justici s tím, že tentokrát zvolte „Sbírku listin“. V listinách potom hledejte „účetní závěrky“. Potřebujeme minimálně dvě, za poslední dva roky. Závěrky se sestavují s určitým zpožděním, takže závěrka za rok 2019 bude k dispozici až v průběhu roku 2020. Jinými slovy, když si firmu lustrujeme na začátku roku 2020, budeme chtít vidět účetní závěrky za roky 2018 a 2017. Ty musí být k dispozici.

Obecně platí, čím více účetních závěrek najdeme, tím lépe.
POKROČILÁ ČÁST

Pokročilá část má smysl, pokud firma prošla základní částí. To znamená, pokud Česká národní banka nevarovala před jejími aktivitami, pokud firma vyhotovila k dluhopisům prospekt a zároveň zveřejňuje účetní závěrky.

1) Je firma v zisku nebo ve ztrátě?

Na Justici si ve Sbírce listin rozklikneme poslední účetní závěrku (zpravidla ve formátu pdf). V tabulkách najdeme řádek „A.V.“ s názvem „Výsledek hospodaření běžného účetního období“. Zde jsou uvedená dvě čísla, za poslední dva roky.

2) Zadlužuje se firma rychlým tempem?

Zde bude trochu záležet na našem citu. Dobrá otázka totiž zní, jak přesně definovat „zadlužování rychlým tempem“. Každopádně opět nahlédneme do poslední účetní závěrky, přičemž tentokrát se v tabulkách podíváme na řádek „B+C“ s názvem „Cizí zdroje“. Jinými slovy se podíváme, jak moc firma při své činnosti spoléhá na dluh. Opět máme dvě čísla, za poslední dva roky.

Na tuto otázku odpovězte „ano“, pokud vidíte, že firma přes rok výrazně zvýšila své zadlužení, například na dvojnásobek.
3) Má firma záporný vlastní kapitál?

Nahlédneme opět do účetní závěrky a podíváme se na řádek „A.“ Odpovíme ano, pokud měla firma v posledním roce (či dvou posledních letech) záporný vlastní kapitál.
Vyhodnocení

Odpovězte prosím minimálně na všechny otázky ze základní části.